17 lipca krótkim powitaniem Pani Bożeny Modzelewskiej, przemową Pani Dyrektor Wiesławy Kłosińskiej oraz zastępcy Wójta Gminy Łomża Pana Cezarego Zborowskiego zainaugurowano działalność nowopowstałego Centrum Aktywności Lokalnej mieszczącego się w budynku biblioteki w Wygodzie. Mieliśmy zaszczyt gościć u siebie panią Ewę Cywińską, która wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie oraz zdobytą wiedzę poprowadziła piękną lekcję na temat kultury lokalnej, sztuki wartości.


17 lipca krótkim powitaniem Pani Bożeny Modzelewskiej, przemową Pani Dyrektor Wiesławy Kłosińskiej oraz zastępcy Wójta Gminy Łomża Pana Cezarego Zborowskiego zainaugurowano działalność nowopowstałego Centrum Aktywności Lokalnej mieszczącego się w budynku biblioteki w Wygodzie. Mieliśmy zaszczyt gościć u siebie panią Ewę Cywińską, która wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie oraz zdobytą wiedzę poprowadziła piękną lekcję na temat kultury lokalnej, sztuki wartości.

Nawiązując do Tykocina – o którym powstała publikacja autorki nosząca tytuł „Mój Tykocin” – podzieliła się z nami pomysłami na rozwój kultury regionalnej, na wspólną integrację. Każda z filii otrzymała tomik autorstwa Pani Ewy, zatem zapraszamy do zapoznania się z jej twórczością.
Program obejmowała także wystawa zatytułowana „Wygoda w starej fotografii”, która była namiastką wspomnień mieszkańców Wygody oraz okolicznych wsi. Młodsze pokolenie miało okazję cofnąć się do młodych lat swoich rodziców, dziadków. Tego dnia miała również miejsce wystawa zdjęć oraz obrazów lokalnego artysty – Michała Turskiego – mieszkańca Wygody. Obie wystawy są nadal czynne i można obejrzeć je w godzinach pracy biblioteki.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do współpracy, wsparcia rozwoju nowej inicjatywy a także odwiedzin naszej zmodernizowanej biblioteki oraz zapisów na różnorodne zajęcia w Centrum Aktywności Lokalnej!