07.05.2008r. w Bibliotece Publicznej Gmina Łomża filia w Pniewie świętowano Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek któremu towarzyszył konkurs Wierszy Patriotycznych „Ojczyzna w Poezji”, Starosta Łomżyński Pan Krzysztof Kozicki złożył serdeczne życzenia wszystkim bibliotekarzom w związku z ich świętem przypadającym ósmego maja. Każdy z bibliotekarzy otrzymał różę, jako podziękowanie za pracę, a także jako wyraz szacunku i uznania za trud wkładany w krzewienie idei ważności książki w dzisiejszej rzeczywistości.