14.02.2007r. w Bibliotece Publicznej w Podgórzu odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oddział w Łomży. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z powiatu łomżyńskiego i kolneńskiego. Celem spotkania było sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za 2006r. , ustalenie planu działalności w 2007r.