12 maja podczas obchodzenia święta bibliotekarzy w Książnicy Podlaskiej uhonorowano podlaskich bibliotekarzy i osoby zasłużone dla rozwoju czytelnictwa. Wśród nagrodzonych znalazła się dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża oraz Przewodnicząca Łomżyńskiego Oddziału SBP Wiesława Kłosińska. Do szerokiego grona odznaczeń i nagród jakie otrzymała w trakcie swojego stażu dołącza „Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” . Wiesława Kłosińska została doceniona za swoje zaangażowanie w wykonywaną pracę. Warto wspomnieć o wysiłku Pani Dyrektor w propagowanie czytelnictwa, całokształt działalności na rzecz kultury lokalnej i regionalnej, modernizację placówek, aby stały się wyjątkowymi miejscami kultury dla lokalnej społeczności. Na wyróżnienie zasługuje również działalność na rzecz sybiraków, ich historii, pamięci i szacunku względem zesłańców. Odznakę otrzymują nieliczni za istotny dla rozwoju organizacji wkład pracy w funkcjonowanie jej struktur, promocję podejmowanych przez nią działań oraz zawód bibliotekarza. Zasługi Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gm. Łomża można by wymieniać nieustannie. Najważniejsze jest, że mimo tak wielu osiągnięć ciągle brnie do przodu, nie zwalnia tempa względem rozwoju i z sympatią realizuje wszystkie zamierzone cele. Wiesława Kłosińska może być inspiracją dla wielu osób związanych z biblioteką, literaturą oraz kulturą.